Δεσμευόμαστε ή τρέχουμε να κρυφτούμε;
by Ευαγγελία Βεργανελάκη (e #2)
Τελικά ενώ όλοι ψάχνουμε ένα σύντροφο, γιατί τρέχουμε να κρυφτούμε όταν τον βρούμε;